Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit rechtsgebied verandert in hoog tempo. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en adviseren zowel werkgevers als werknemers op dit terrein. 

Wij zijn gespecialiseerd in onder meer de advisering rondom ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden (waaronder pensioenrechten), ziekte en functioneren van een werknemer of het ontslag van een bestuurder. Ook beschikken onze arbeidsrechtadvocaten over uitgebreide kennis van het grensoverschrijdende arbeidsrecht.

In eerste instantie zal bij elk geschil geprobeerd worden dit in goed overleg met de wederpartij op te lossen, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Mocht het nodig zijn dan zullen onze advocaten u uiteraard graag bijstaan tijdens een procedure bij de rechtbank of het UWV.