Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit rechtsgebied verandert in hoog tempo, onder meer door de invoering en uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook het ambtenarenrecht gaat op korte termijn op de schop.

Onze arbeidsrechtadvocaten kennen de meest recente ontwikkelingen en adviseren zowel werkgevers als werknemers op dit terrein.

Wij zijn gespecialiseerd in onder meer advisering rondom reorganisaties, arbeidsvoorwaarden en pensioenrecht, OR en medezeggenschapsrecht, ontslag van bestuurders en DGA, ambtenarenrecht en functioneren en ziekte van een werknemer. Ook voor grensoverschrijdend arbeidsrecht kunt u vertrouwen op de uitgebreide kennis van onze arbeidsrechtadvocaten.

Vanuit onze internationale praktijk kennen we de vele aspecten van het corporate arbeidsrecht zoals die tegenwoordig spelen. We informeren en adviseren u hier graag over.

Bij een arbeidsgeschil zal in eerste instantie geprobeerd worden in goed overleg met de wederpartij tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Mocht het nodig zijn dan staan wij u uiteraard bij tijdens een procedure bij de rechtbank of het UWV.

Agenda