Familierecht

Familierelaties aangaan (samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, adopteren) of verbreken (scheiden, overlijden) hebben emotionele maar ook juridische gevolgen. Wanneer u in aanraking komt met het familierecht heeft dat vaak een grote impact op uw persoonlijke leven. Bovendien kan er sprake zijn van financiële gevolgen.

Verreweg de meeste mensen komen in aanraking met het familierecht in geval van scheiding. Een scheiding brengt op zijn beurt veel vraagstukken mee over de zorg voor de kinderen, de echtelijke woning en/of de financiën (alimentatie, verdeling van vermogen en pensioen). Ook nadat een scheiding is geregeld kunnen zich, in geval uw situatie wijzigt, nieuwe vraagstukken voordoen, zoals de wijziging van gezag, omgang of alimentatie.

Onder het familierecht valt bovendien ouderschap dat kan ontstaan door huwelijk, erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap of adoptie. Ook valt hieronder het naamrecht, curatele, bewindvoering en mentorschap. De sectie  Familierecht bestaat uit gedreven specialisten voor wie het bovenstaande dagelijkse praktijk is. Dit betekent dat u in handen bent van een advocaat die weet wat voor u belangrijk is en wat er in uw geval geregeld moet worden. Bent u een vermogende particulier of ondernemer, dan kunt u rekenen op een ruime ervaring in het afwikkelen van complexe familierechtelijke geschillen.