Erfrecht

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met een erfenis. Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen er veel vragen ontstaan. Ook over zaken waarbij u wellicht niet zo snel stil staat. Het is dan ook belangrijk om zo vroegtijdig advies in te winnen.

Een van de eerste vragen is of er een testament is en wie de erfgenamen zijn. Vervolgens is het de vraag of de erfgenamen de nalatenschap willen verwerpen of aanvaarden. Een kind kan ook onterfd zijn. Vervolgens komt aan de orde wie bevoegd is om wat te doen. De woning moet bijvoorbeeld ontruimd worden. Er moeten financiële zaken worden afgewikkeld. Is dat de taak van de executeur? Hoe gaat het als partijen het niet eens worden over de verdeling?

Er kunnen nog vele andere vragen gesteld worden over erfenissen en het erfrecht. Aarzelt u niet om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten. Zij kunnen u adviseren over de afwikkeling van testamenten en bijstaan in eventuele procedures over nalatenschappen.