Cassatie en Hoger Beroep

Wie het met een uitspraak van een rechter niet eens is, kan meestal bij het gerechtshof hoger beroep instellen. Daar wordt de zaak dan opnieuw beoordeeld. Meestal heeft het gerechtshof dan het laatste woord. Maar soms is het zinvol om de uitspraak van het gerechtshof te laten toetsen door de Hoge Raad. Die procedure heet ook wel de cassatieprocedure. Zulke procedures worden gevoerd door cassatieadvocaten, ook wel “advocaat bij de Hoge Raad” genoemd. 

Procederen in hoger beroep is een vak apart. En cassatieprocedures hebben weer heel andere regels. In heel Nederland zijn er minder dan 100 advocaten die bevoegd zijn om als cassatieadvocaat in civiele zaken bij de Hoge Raad te procederen. Damsté is één van de weinige kantoren buiten de Randstad die dat met zijn sectie Cassatie en Hoger Beroep in huis heeft.

Vaak zijn opdrachtgevers advocaten die aan andere kantoren verbonden zijn. Ze zoeken ons op als ze willen voorkomen dat er in de fase van het hoger beroep al cassatiekansen verloren gaan. Andere keren willen zij ten behoeve van hun cliënt cassatie instellen, of juist verweer laten voeren tegen een door de wederpartij ingestelde cassatieprocedure. Maar ook in andere situaties kan het constructief en verhelderend zijn om procesrechtelijke kwesties te bespreken met de advocaten van de sectie Cassatie en Hoger Beroep.

Recente Uitspraken

Downloads

Of zoekt u:

Vragen?
Wij krijgen ze vaker

Ik heb in een civiele zaak ongelijk gekregen in hoger beroep (bij het gerechtshof). Kan ik in cassatie?

Bijna altijd is er de bevoegdheid om na een procedure bij het gerechtshof cassatie in te stellen, maar in een grote meerderheid van de gevallen is het zinloos. Daarom is stap één altijd, dat een cassatieadvocaat adviseert over kansen en risico’s van een cassatieprocedure.

Ik weet nu al zeker dat ik in cassatie wil gaan. Waarom moet ik dan eerst een cassatieadvies laten opstellen?

De Hoge Raad controleert in een cassatieprocedure of het hof zijn werk goed gedaan heeft. Maar dat is geen volledige controle : de Hoge Raad kijkt alleen naar bepaalde aspecten van de uitspraak. Bij veel soorten beslissingen heeft het gerechtshof in beginsel het laatste woord. Bij het opstellen van het cassatieadvies onderzoekt de cassatieadvocaat of hij denkt dat hij de Hoge Raad er van kan overtuigen, dat er op één van die specifieke controlepunten iets is misgegaan. Het kan zijn dat hij dan (als het tegen zit, pas na langere studie) tot de conclusie komt dat hij geen zinnige mogelijkheden ziet. Dan zal hij een negatief cassatieadvies geven, en niet bereid zijn cassatie in te stellen. Deze werkwijze voorkomt dat er nog veel meer geld wordt uitgegeven, voor een resultaat waar de cliënt echt niet op zit te wachten.

Ik kan bewijzen, dat het anders is gegaan dan het gerechtshof heeft vastgesteld. Wat moet ik doen om de uitspraak van het hof van tafel te krijgen?

Rechtspraak en het voeren van procedures is mensenwerk. Het is niet makkelijk voor een rechter om vast te stellen wat er gebeurd is, als de advocaten van twee partijen hem daarover verschillende verhalen vertellen. Als het hof onware feiten heeft vastgesteld, dan valt daar vaak niets meer aan te doen. In die gevallen is er dus een uitspraak die niet deugt, maar waar niets aan valt te doen en die toch moet worden nageleefd. Maar soms heeft de rechter bepaalde processuele spelregels niet in acht genomen toen hij de feiten vaststelde. In zulke gevallen kan het zijn dat de cassatieadvocaat adviseert cassatie in te stellen.

Hoeveel kost het om een cassatieprocedure te voeren?

Procederen is geen goedkope bezigheid, en cassatieadvocaten zijn gespecialiseerde gevorderde advocaten. Maar toch is een cassatieprocedure vaak niet duurder dan wat de procedure bij het hof gekost heeft. In de meeste gevallen liggen de kosten tussen € 7.000 en € 35.000 Voordat er cassatie wordt ingesteld, spreekt de cassatieadvocaat de financiële voorwaarden af voor het uitbrengen van cassatieadvies. Tegen de tijd dat hij met dat advies gereed is weet hij voldoende over de zaak, om een raming van de benodigde tijd te kunnen maken. Als de cassatieadvocaat adviseert cassatie in te stellen, geeft hij u daarbij ook een oriëntatie met betrekking tot kosten en risico’s. Vaak valt er dan ook over vaste vergoedingen te praten. In een cassatieprocedure is dat wat makkelijker dan in eerdere procesfases, omdat beter valt te voorzien wat de procedure voor werkzaamheden met zich mee zal brengen. De taak van de cassatieadvocaat is ten einde, als de Hoge Raad zijn oordeel heeft gegeven. Maar als de cassatieprocedure leidde tot vernietiging van de uitspraak van het Hof, dan moet er daarna dus opnieuw over het geschil worden geoordeeld. Meestal geeft de Hoge Raad dat oordeel dan niet zelf. Dan moet een gerechtshof de zaak na de behandeling bij de Hoge Raad verder beoordelen. In die fase wordt u weer bijgestaan door dezelfde advocaat die ook al eerder voor u bij het hof optrad. Maar meestal zijn de werkzaamheden in die fase nogal beperkt.