Ondernemingsrecht

Of u nu een nieuwe onderneming wilt starten, uw ondernemingsstructuur wilt wijzigen, zaken wilt doen met leveranciers en klanten, er een conflictsituatie is of dreigt te ontstaan binnen uw onderneming of met een derde of dat uw onderneming zich in een financieel moeilijke fase bevindt, wij ondernemen en denken met u mee.

Bij ons kunt u terecht voor begeleiding en bijstand bij al uw (juridische) ondernemingsvraagstukken. Denk aan het oprichten van een nieuwe onderneming, fusies en overnames, herstructureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, financieringen en zekerheden, faillissementen, algemene voorwaarden, (het opstellen en beoordelen van) overeenkomsten met leveranciers, klanten of samenwerkingspartners, intellectuele eigendom, ICT, aansprakelijkheidskwesties en claims en incasso’s.

Met onze kennis en ervaring vanuit conflictsituaties, procedures en faillissementen kunnen wij u – voordat een geschil of probleem is ontstaan – helpen om u te behoeden voor misstappen en mogelijke claims.

bannerAVGaanbieding