Hondenbeet

Door een beet van een hond kan zowel lichamelijk als psychisch letsel ontstaan. Soms ontstaat er na de hondenbeet een infectie wat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Meestal heeft een hondenbeet ontsierende littekens tot gevolg. 

Vooral bij kinderen kan een hondenbeet een traumatische gebeurtenis zijn, die het kind nog jaren kan achtervolgen. De eigenaar van een hond is in een dergelijk geval op grond van de wet aansprakelijk voor de schade die u lijdt door de hondenbeet.

Banner letselschade bel voor gratis advies