Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door mr. J.A. (Ale) Holsbrink en mr. J. (Jan) Schutrups. Zij vertegenwoordigen de coöperatie en zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. De voorzitter van het Algemeen Bestuur is mr. J. (Jan) Schutrups. Eindverantwoordelijk voor de klachtenprocedure van de coöperatie is mr J.A. (Ale) Holsbrink.