Inrichting samenwerkingsverbanden

Wanneer mensen en/of organisaties gaan samenwerken zullen de voorwaarden waaronder deze samenwerking zal plaatsvinden, goed moeten worden verkend en vastgelegd.

Zo zal de samenwerkingen van twee organisaties meestal in een joint venture overeenkomst worden vastgelegd. De samenwerking van een aantal aandeelhouders in één rechtspersoon, zal in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd. Een goede regeling die van te voren is vastgelegd voorkomt conflicten binnen de samenwerking (iedereen weet wat zijn of haar rechten en plichten zijn) en als er al een conflict ontstaat dan is van te voren geregeld hoe die zal worden opgelost. Dit alles verkleint de kans dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt wanneer persoonlijke meningsverschillen het besluitvormingsproces binnen het samenwerkingsverband bemoeilijken. Het is van groot belang dat samenwerkingsovereenkomsten en statuten naadloos op elkaar aansluiten. Het notariaat van Damsté adviseert en begeleidt bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en de inbedding daarvan in statuten en reglementen.