Zedenzaken

Zedenzaken betreffen strafzaken die “tegen de zeden” in gaan, bijvoorbeeld verkrachting, ontucht met een minderjarige en kinderpornografie. De meest recente strafbepalingen zijn het verbod op het bezit van dierenpornografie en grooming. Grooming is het online benaderen van minderjarigen door volwassenen met als doel deze minderjarige seksueel te misbruiken. 

Procentueel gezien eindigen de meeste zedenzaken in een vrijspraak, voornamelijk omdat er naast de aangifte vaak weinig ondersteunend bewijs bestaat. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat in zedenzaken meer dan de helft van de aangiftes vals blijkt te zijn.

Als u wordt verdacht van een zedenmisdrijf, dan heeft dat vaak een grote invloed op uw privéleven zoals uw gezinsleven en uw dagelijkse omgeving. Ook heeft een dergelijke verdenking vaak gevolgen voor uw baan. Niet zelden worden werknemers reeds ontslagen door hun werkgever als er alleen nog maar een verdenking tegen hen is gerezen. Daarom is het belangrijk in strafzaken als deze om te proberen de verdenking zo snel mogelijk van tafel te krijgen.