Vermogensdelicten

Strafzaken die het vermogen van een ander persoon benadelen worden kort gezegd vermogensdelicten genoemd. Denk aan diefstal, heling, oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte, witwassen etc. Erg veel strafzaken in Nederland betreffen vermogensdelicten. 

In de regel worden er voor vermogensdelicten minder hoge straffen opgelegd dan voor gewelds- en levensdelicten. Als er echter sprake is van herhaling (recidive) of van meerdere slachtoffers, wordt er door de strafrechter toch zo nu en dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Soms wordt er door de strafrechter zelfs een zogenaamde ISD-maatregel opgelegd als een verdachte wordt aangemerkt als een veelpleger. Een ISD maatregel duurt twee jaar. Een verdachte van een vermogensdelict ontvangt een dagvaarding voor een zitting bij de politierechter of bij de meervoudige strafkamer die de ernstiger strafbare feiten behandelt. De politierechter doet in de regel direct uitspraak en de meervoudige strafkamer doet na 14 dagen uitspraak.