Ondernemingsstrafrecht

Als uw onderneming wordt bedreigd met vervolging door het Openbaar Ministerie, dan kan dat grote consequenties hebben. Zo kan plotseling de reputatie en de continuïteit van uw onderneming op het spel staan. Bovendien kunnen de gevolgen in geval van een veroordeling groot zijn, zo kan uw onderneming bijvoorbeeld niet meer deelnemen aan aanbestedingen.

Ons doel is dan ook om vervolging te voorkomen. Als vervolging echter niet voorkomen kan worden, dan kunt u erop rekenen dat wij uw belangen in de rechtszaal tot het uiterste zullen verdedigen. Bovendien heeft u een groot voordeel als u uw strafzaak door ons laat behartigen. In een ondernemingsstrafzaak is kennis van alleen het strafrecht vaak namelijk niet meer voldoende, er dient ook kennis aanwezig te zijn van bijvoorbeeld fiscaal recht of milieurecht. Damsté heeft gelukkig deze kennis ook in huis zodat er indien nodig direct samen gewerkt kan worden aan uw strafzaak.