Jeugdstrafrecht

Onder het jeugdstrafrecht worden traditioneel strafzaken verstaan waarin de verdachte jonger dan 18 jaar is. Tegenwoordig kan echter op jongeren van 18 tot 23 jaar ook jeugdstrafrecht worden toegepast. 

Binnen het jeugdstrafrecht is de maximale straf die aan de verdachte kan worden opgelegd 2 jaar jeugddetentie en een PIJ-maatregel (soort jeugd TBS). Anders dan bij volwassenen wordt er geen voorwaardelijke invrijheidsstelling toegepast. De minderjarige dient in lichtere strafzaken voor te komen bij de kinderrechter en bij zwaardere strafzaken bij de meervoudige strafkamer. In de regel doet de kinderrechter direct uitspraak. De zittingen zijn niet openbaar.

Bij jeugdstrafzaken is het belangrijk dat alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat een minderjarige daadwerkelijk wordt veroordeeld. Een veroordeling kan namelijk grote gevolgen hebben, zo zal het veel lastiger worden voor de minderjarige in kwestie om in de toekomst een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te krijgen met alle gevolgen van dien.

Onze specialist