Gewelds- en levensdelicten

Een groot deel van de strafbare feiten die in Nederland worden gepleegd, bestaan uit geweldsdelicten. Dit zijn simpel gezegd strafzaken waarbij iemand tegen een ander persoon of andere personen geweld heeft gebruikt.

Zo kunt u bijvoorbeeld worden verdacht van eenvoudige mishandeling (300 Sr), van zware mishandeling (302 Sr) of van openlijke geweldpleging (141 Sr). Op het plegen van misdrijven als deze staan al snel (onvoorwaardelijke) gevangenisstraffen. Bij levensdelicten heeft iemand een ander persoon gedood. Zo kunt u bijvoorbeeld worden verdacht van doodslag (287 Sr) of van moord (289 Sr).

Van moord is sprake in geval van voorbedachten rade, dus kort gezegd als het doden van een ander persoon van te voren gepland is. Per jaar worden er ongeveer 130 levensdelicten in Nederland gepleegd. Voor moord kan een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd. Wij hebben veel ervaring met het behandelen van deze strafzaken. Wij kunnen u dan ook uitgebreid informeren en indien gewenst uw belangen behartigen.