Arbeidsongevallen

Het kan u als werkgever zomaar overkomen, er vindt een arbeidsongeval plaats binnen uw onderneming. Als de werknemer in kwestie overlijdt, ernstig letsel oploopt en/of in het ziekenhuis opgenomen dient te worden, kan het arbeidsongeval bovendien grote gevolgen voor uw onderneming hebben. U dient het arbeidsongeval dan namelijk te melden aan de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie).

De Inspectie SZW stelt vervolgens een onderzoek in naar de toedracht van het arbeidsongeval. Dit onderzoek kan leiden tot onder meer het opleggen van hoge geldboetes. Als de werknemer is overleden, zal er zelfs een strafrechtelijk onderzoek door de Officier van Justitie worden ingesteld. Uw onderneming wordt dan als verdachte aangemerkt. Dit onderzoek kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging van bijvoorbeeld uw onderneming en/of leidinggevenden. Mr. Rob Oude Breuil heeft veel ervaring op het gebied van arbeidsongevallen. Hij zal er alles aan doen om een strafrechtelijke vervolging van uw onderneming te voorkomen dan wel de oplegging van een hoge geldboete door de Inspectie SZW.

Onze specialist