Strafrecht

Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en moet voorkomen bij een strafrechter, dan kan dat veel invloed hebben op uw dagelijkse leven. Zo bent u er misschien wel dag en nacht mee bezig. Wij begrijpen dit heel goed. 

Vanaf het moment dat u zich dan ook bij ons meldt, doen wij er alles aan om uw zorgen weg te nemen en weer rust in uw leven te brengen. Uw zorgen worden namelijk onze zorgen. En indien nodig, verdedigen wij uw belangen met hand en tand in de rechtszaal. 

Onze strafrechtadvocaten behandelen alleen strafzaken. Door deze specialisatie beschikken zij over enorm veel kennis en ervaring. Of het nu gaat om een eenvoudige strafzaak bij de politierechter of een complexe strafaak bij de meervoudige kamer. U kunt er dus op vertrouwen dat u te allen tijde door een bevlogen en deskundige strafrechtadvocaten wordt bijgestaan.

Vragen?
Wij krijgen ze vaker

Mijn familielid, kennis of vriend(in) is gearresteerd, wat moet ik doen?

Is een familielid, kennis of vriend van u gearresteerd, belt u ons dan direct. Het eerste verhoor in een strafzaak bepaalt namelijk vaak het verdere verloop en de uitkomst van een strafzaak. Er dient dus echt direct actie ondernomen te worden. Onze strafrechtadvocaten zijn te allen tijde op heel korte termijn inzetbaar.

Help, ik heb een dagvaarding ontvangen!

Een dagvaarding is een papier waarin u wordt opgeroepen voor een zitting bij de strafrechter. Bovendien staat hierin waar u precies van wordt verdacht.
Als u een dagvaarding heeft ontvangen, is het belangrijk dat u met spoed contact met ons opneemt. We gaan dan namelijk eerst proberen alsnog uw strafzaak van tafel te krijgen. Als dat niet lukt, gaan we met u de te volgen tactiek bespreken en u goed voorbereiden op de zitting. Mogelijk dat we ook nog getuigen gaan oproepen.

Wat moet ik doen tijdens een huiszoeking?

Als de politie of bijvoorbeeld de FIOD uw huis doorzoekt op zoek naar bewijzen, dan maakt dat ontzettend veel indruk en een grote inbreuk op uw privacy. Bovendien weet u hierdoor dat er in de regel een strafrechtelijk onderzoek tegen u loopt. Als u ons gedurende of na een huiszoeking belt, dan gaan we eerst eens bekijken wat er precies aan de hand is en waar u nu precies van wordt verdacht. Bovendien gaan we dan bekijken of het mogelijk is om de in beslag genomen spullen zoals computers, boekhouding etc. snel weer terug te krijgen.

Mijn rijbewijs is ingevorderd, wat nu?

De beschikking over het rijbewijs is voor veel mensen enorm belangrijk. Zonder rijbewijs kunt u bijvoorbeeld niet meer naar uw werk of kunt u uw kinderen niet meer naar school brengen. Als uw rijbewijs dan ook door de politie is ingevorderd, dan wordt u plotseling enorm beperkt in uw dagelijkse bezigheden. Gelukkig kunnen wij in de regel snel uw rijbewijs voor u terugkrijgen. Belt u ons zo spoedig mogelijk en wij gaan direct voor u aan het werk.

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Als u ten onrechte van het plegen van een strafbaar feit werd verdacht, dan kan dat veel schade voor u hebben veroorzaakt. Zo kan bijvoorbeeld uw loon gedurende lange tijd niet zijn betaald, heeft u vrij moeten nemen om bij de zitting in uw strafzaak aanwezig te zijn of kunt u ten onrechte in voorarrest hebben gezeten. Als u bent vrijgesproken of als uw strafzaak is geseponeerd en hierdoor vaststaat dat u ten onrechte verdachte was, dan heeft u recht op schadevergoeding. Wij kunnen deze schadevergoeding voor u snel en eenvoudig regelen. Omdat in de wet staat dat een verzoek tot schadevergoeding binnen een bepaalde termijn ingediend moet zijn, is het belangrijk dat u snel contact met ons opneemt.

Heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand/pro deo?

Onze strafrechtadvocaten behandelen strafzaken ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand als u hiervoor in aanmerking komt. Dit wordt ook wel pro deo rechtsbijstand genoemd. Dit betekent dat als u niet zo’n hoog inkomen heeft en u hierdoor moeilijk een advocaat kunt betalen, u alleen een eigen bijdrage hoeft te betalen en dat de overheid de rest van de advocaatkosten betaalt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.rvr.org.