Tarieven

Onze organisatie is er binnen alle geledingen op afgestemd om u optimaal van dienst te zijn. Dit geldt voor onze advocaten, notarissen, bewindvoerders, juridisch medewerkers, stafleden en ondersteunende medewerkers. Wij kennen 4 verschillende ervaringsniveaus met elk hun eigen uurtarief.

Advocaat-stagiaire
Heeft 0 tot 3 jaar ervaringsjaren.
Werkt onder de verantwoordelijkheid van zijn patroon.
Afgestudeerd, gaat zijn aandachtsgebied nog bepalen.

Advocaat
Heeft 4 tot 7 ervaringsjaren.
Werkt onder eigen verantwoordelijkheid.
Heeft zijn aandachtsgebieden bepaald.
Is zich aan het specialiseren.

Senior advocaat
Heeft 8 tot 10 ervaringsjaren.
Werkt onder eigen verantwoordelijkheid.
Is gespecialiseerd.

Partner
Heeft meer dan 10 ervaringsjaren.
Is eindverantwoordelijk voor de organisatie.
Is gespecialiseerd.

Kantoorkosten
Naast honoraria berekenen wij 6% kantoorkosten ter dekking van algemene kosten, zoals bel- en kopieerkosten, kosten van aangetekende post en de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.