Vijf vragen aan
Pieter Kuipers

Waarom ben je advocaat geworden?

Op aanbeveling van mijn Groninger leermeester prof. mr. C.J.H. Brunner (bij wie ik student-assistent was) ben ik in 1982 bij kantoor Blackstone in Den Haag advocaat geworden om bij de Hoge Raad civiele cassaties te kunnen behandelen. Zowel mijn belangstelling voor de wetenschap als voor de toepassing ervan in de dagelijkse rechtspraktijk lag mij goed. Cassatie is uiteindelijk toegepaste wetenschap.

Wat maakt volgens jou een goede advocaat?

Hij of zij moet gedegen onderzoek doen naar de feiten en ook goed doordenken wat er juridisch aan de hand is. Hij moet de cliënt (meestal niet-juristen) daarover helder en begrijpelijk kunnen adviseren. Hij moet in procedures de combinatie van feitelijke en juridische onderbouwing van de zaak op overtuigende wijze kunnen opschrijven, presenteren en bepleiten.

Waar of bij wie haal jij inspiratie voor je vak vandaan?

Mijn grote voorbeelden zijn nog altijd mijn leermeester prof. Brunner, mr W. Blackstone bij wie ik in 1982 op kantoor kwam en die tot op hoge leeftijd op magistrale wijze cassaties behandelde en last but not least van mr J.C. van Oven die mijn patroon was en die mij het vak van advocaat en cassatieadvocaat heeft geleerd. Hij was lid van de civiele kamer van Hoge Raad toen ik in 2012 het cassatievak opnieuw ter hand nam, nu als de eerste civiele cassatieadvocaat van Twente.

Wat is het hoogtepunt uit je juridische carrière?

Het als eiser tot cassatie winnen van de zaken die elders op deze website vermeld staan. In mijn Blackstone tijd waren dat o.a. Kennis/Gem Budel (hypothetische causaliteit bij onrechtmatige daad) en Timmer/Deutman (bewijs in medische aansprakelijkheidszaken) en in mijn huidige Twentse periode zijn dat Kenter-Cobelens/Slierings (bouwzaak, wanprestatie en opschorting), Pelowski/Vernooy Transport B.V (arbeidsongeval) en vooral ook de miljoenenzaak voor de Gemeente Hof van Twente, die na cassatie en verwijzing naar Hof Den Bosch aldaar is uitgemond in een volledige afwijzing van de claim van de projectontwikkelaar.

Samenvatting of de hele wedstrijd?

Een advocaat moet de hele wedstrijd (over)zien om daarvan een zodanig treffende samenvatting te geven dat hij op basis van die presentatie de wedstrijd moet kunnen winnen.