Vijf vragen aan
Leon Nauta

Waarom ben je advocaat geworden?

Het recht heeft mij altijd geboeid. Het probeert enigszins richting te geven aan hoe wij met elkaar moeten samenleven in de maatschappij. Hoe het recht moet worden toegepast is echter niet altijd even duidelijk, anders zouden wij advocaten overbodig zijn. Het recht en de rechtspraak zijn eigenlijk een soort gereedschapskist waaruit de juiste ‘tools’ moet zien te halen om tot het gewenste resultaat te komen. Het recht verbiedt namelijk veel, maar met de juiste toepassing creëert het ook veel mogelijkheden. Daar houd ik mij graag dagelijks mee bezig.

Wat maakt volgens jou een goede advocaat?

Een goede advocaat is partijdig, maar verliest het belang van de ‘tegenpartij’ niet uit het oog. Wanneer een advocaat wordt ingeschakeld is er vaak sprake van een conflict. De kunst is om ondanks je partijdigheid een oplossing zien te vinden die voor alle partijen naar tevredenheid is. Daartoe is niet alleen juridische kennis vereist, maar vooral goede communicatie en creativiteit. Een goede oplossing buiten de rechter om geniet altijd mijn voorkeur, zoals de gedragsregels binnen de advocatuur ook voorschrijven.

Waar mogen we je 's nachts voor wakker maken?

De mededeling dat het afgaan van de wekker nog vele uren op zich laat wachten, zodat ik nog heerlijk kan doorslapen.

Als je neefje of nichtje vraagt wat voor werk je doet, wat vertel je dan?

Ik help slachtoffers letselschade. Wanneer iemand gewond raakt kan dat grote gevolgen hebben. Niet alleen in het dagelijks leven, maar bijvoorbeeld ook op het werk. Het slachtoffer kan aan het gewond raken vaak zelf niets doen. Mogelijk heeft een ander echter wel schuld aan het ontstaan van de letselschade. Het is dan mijn taak het slachtoffer zo goed mogelijk te helpen bij verhalen van de schade op die ‘dader/schuldige’. Het gaat daarbij niet alleen om de schade die geleden is, maar met name ook om schade die zich mogelijk in de toekomst nog kan voordoen.

Harvey Specter of Louis Litt?

Duidelijk Harvey Specter. Harvey weet altijd een oplossing te vinden om tot het beste resultaat voor zijn cliënt te komen. Dat gaat hem beter af dan Louis. Daarnaast komt Harvey een stuk stijlvoller voor de dag.