Vijf vragen aan
Jaap de Bruijn

Is er iets of iemand die je graag zou willen vertegenwoordigen?

Elke cliënt is welkom en ik maak daarin geen onderscheid. Ik vertegenwoordig iedereen met even veel plezier. Ik heb een bijzondere interesse in Impact Investment; commerciële partijen die zich bezig houden met armoedebestrijding en de klimaatagenda. Ik ben in contact gekomen met het netwerk Right Now! en het is erg inspirerend.

Hoe ziet jouw ideale werkdag er uit?

Ik ben werkzaam op de Amsterdamse vestiging van Damsté. Mijn ideale werkdag is een werkdag waarbij de cliënt bij het evaluatiegesprek van een gedane opdracht zeer tevreden is en waarbij de verwachtingen zijn overtroffen. Daar haal ik mijn energie uit. Het geeft een kick als de belangen van je cliënt goed zijn behartigd. Daar heb ik het vak ook voor gekozen: mensen helpen.  

Welke kwaliteiten heeft een goede advocaat nodig?

Een kwaliteit die ik er graag uitlicht is dat een advocaat echt oog moet hebben voor de belangen van een cliënt. Een cliënt moet geholpen worden met een oplossing waar hij ook echt iets mee kan. Je moet je dienstbaar opstellen. Daar hoort ook bij dat er oog is voor de rekening die daar bij hoort en dat er alleen een faire vergoeding in rekening wordt gebracht. 

Met welke (top) sport kun je de advocatuur vergelijken?

Met een teamsport. Advocatuur kun je niet in je eentje bedrijven. Je kunt niet van alle rechtsgebieden op de hoogte zijn en daarom is het heel prettig dat er bij Damsté collega advocaten en notarissen zijn die je - uiteraard na afstemming met de cliënt - kan betrekken bij een opdracht als de vraagstelling op een ander rechtsgebied ligt dan waar jij in bent gespecialiseerd. Daarmee bereik je het beste resultaat voor de cliënt.   

Procederen of adviseren?

Adviseren; ik geloof heel erg in akkoorden op basis van winnen/winnen. Mijn specialisatie is fusies en overnames en dat is per definitie een adviespraktijk. Fusies en overnames; de wereld van onderhandelen, procesmanagement, boekenonderzoek (due diligence), contracten opstellen, deals sluiten etc. Wat een mooi vak! Daarbij besef ik me terdege dat soms een procedure ook echt noodzakelijk is; daar hebben we dan binnen Damsté weer heel goede procestijgers voor!