Vijf vragen aan
Elseline van Lierop-Snuif

Waarom ben je advocaat geworden?

Voor mij kwam het recht en de invloed ervan op mensenlevens tot leven toen ik stage liep bij een advocatenkantoor. Ik zag dat vooral het familierecht een grote impact heeft op het privéleven van een mens. Als familierechtadvocaat/mediator kun je van betekenis zijn door cliënten bij te staan in een moeilijke periode en te zorgen voor een goede regeling voor een nieuw toekomst. Ik heb daarom bewust gekozen om familierecht advocaat/mediator te worden. 

Wat zou je worden als je géén advocaat was?

Dan had ik graag rechter willen worden. In het vak van rechter ben je net als advocaat immers ook bezig met de invloed van het recht op mensenlevens en help je mensen door het nemen van een weloverwogen beslissing. Wat ik zou missen is dat je je moet houden aan de door de wet gegeven mogelijkheden en niet op zoek kan gaan naar oplossingen op maat.   

Waar of bij wie haal jij inspiratie voor je vak vandaan?

Het overgrote deel van mijn tijd besteed ik aan echtscheidingen en de gevolgen daarvan. Dit vraagt in veel gevallen om een integrale, multidisciplinaire aanpak. Mijn inspiratie komt daarom vooral van vakgenoten en andere professionals die zich met echtscheidingen bezig houden. Met de kennis uit verschillende hoeken, krijg je inzicht in wat mensen in een scheidingssituatie nodig hebben om snel maar zorgvuldig een regeling te treffen in overleg of bij de rechter.  

Waar mogen we je 's nachts voor wakker maken?

Een bordje met “Wakker maken op eigen risico” zou in mijn slaapkamer niet misstaan, want ik vind het verschrikkelijk om uit mijn slaap gehaald te worden. 

Suits of Danni Lowinski?

Mag ik ook Pleidooi zeggen? Deze serie was op tv toen ik nog op de middelbare school zat en vond ik erg mooi. Ergens op de achtergrond heeft het misschien wel een rol gespeeld bij mijn keuze om advocaat te worden.