Vijf vragen aan
Dolf Plaggemars

Wat is jouw expertise als notaris?

Ik heb mij sinds het begin van mijn carrière gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Dat betekent dat ik mij richt op en ontwikkel in rechtsgebieden waar een onderneming respectievelijk een ondernemer mee te maken krijgt. De basis is doorgaans het rechtspersonenrecht maar bestrijkt uiteraard vele andere rechtsgebieden.

Hoe ziet jouw praktijk er uit?

Hoofdzakelijk advisering. Ik verleen met name advies aan ondernemers en ondernemingen. Deze adviezen worden niet zelden uitgewerkt in overeenkomsten en regelingen. Luisteren is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel in mijn praktijk. Ik bel en mail veel. Mijn praktijk vereist dat ik snel kan schakelen en eigenlijk altijd bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Omdat veel zaken een multidisciplinaire aanpak behoeven werk ik in adviestrajecten veel samen met collega’s en externe adviseurs.

Ben jij een doorsnee notaris?

Het beeld dat veel mensen van een notaris hebben is niet op mij van toepassing. Ik passeer weinig akten, ik ben veel meer adviseur. De advisering en het uitwerken van afspraken en regelingen spreekt mij aan. De betrokkenheid van partijen zit met name in het proces van overleg en onderhandeling. Als aan het eind van dat traject over alle afspraken overeenstemming is en een akte gepasseerd moet worden (en dat is lang niet altijd het geval) dan is dat niet zelden slechts een formele afhandeling die op basis van volmacht plaatsvindt.

Ben jij altijd een onpartijdige notaris?

Het is een misverstand dat een notaris altijd onpartijdig moet zijn. Een notaris mag optreden als “partijnotaris”, dat wil zeggen dat hij in bijvoorbeeld een transactie de belangen van één partij mag behartigen. Hij dient deze positie wel van te voren duidelijk te maken. De andere partij heeft dan een eigen adviseur. Dit komt in mijn praktijk vaak voor. Maar het komt ook met enige regelmaat voor dat partijen om praktische en financiële redenen juist niet beide een eigen adviseur in de arm nemen maar mij vragen een transactie te begeleiden namens beide partijen. Deze flexibiliteit bevalt mij zeer.

Wat zijn de leukste kanten aan de praktijk zoals jij die uitoefent?

Het leuke is dat ik elke dag leer. Mijn kennis en ervaring nemen met elke zaak toe. Mijn werk wordt nooit saai of routinematig. Naast mijn inhoudelijke werk als jurist ben ik als partner van Damsté ook ondernemer. Binnen Damsté is er veel ruimte voor nieuwe initiatieven, het is erg leuk om nieuwe initiatieven te bedenken en uit te rollen. Er zitten te weinig uren in een dag om alle ideeën te kunnen realiseren. Het is dus ook keuzes maken.