Vijf vragen aan
Bert-Jan Assink

Waarom ben je advocaat geworden?

De advocatuur biedt veel afwisseling. Als advocaat moet je zorgen dat je juridisch scherp blijft maar ook dat je de mensen aanvoelt. Enerzijds mediations, anderzijds procedures met tegenpartijen. Het is een uitdaging en het geeft voldoening om mensen te helpen en op een voor partijen zo min mogelijk belastende manier tot een oplossing te komen in een periode dat hun leven op de kop staat, bijvoorbeeld tijdens een echtscheiding. 

Wat zou je worden als je géén advocaat was?

Wellicht docent/onderzoeker in de rechtswetenschap aan een universiteit met daarbij aandacht voor rechtsfilosofie/rechtsgeschiedenis. Het is fascinerend om te zien hoe het recht zich ontwikkelt als middel van geschillenbeslechting en een mooie taak om mee te werken aan die ontwikkeling. Daarbij moet zeker aandacht besteed worden aan plaats, tijd en cultuur en de invloed daarvan op het recht.

Wat maakt volgens jou een goede advocaat?

Een goede advocaat is zich bewust van zijn taak in de samenleving . Hij moet in staat zijn om door de emoties van de cliënt heen te kijken, escalaties en onnodige procedures voorkomen en streven naar een duurzame oplossing. Daarbij kunnen ook andere belangen dan alleen die van de cliënt een rol spelen (bijvoorbeeld kinderen). Dit vergt naast juridische vaardigheden ook andere vaardigheden. Een goede jurist is nog geen goede advocaat!

Is er iets of iemand die je  graag zou willen vertegenwoordigen?

Niet specifiek. Iedereen heeft recht op goede rechtsbijstand. Of de cliënt nu een bekende Nederlander is, een vooraanstaand persoon of juist niet maakt geen verschil. Bovendien geldt (zeker in het familierecht) dat de zaken die behandeld worden niet openbaar zijn. De uitdaging zit in de aard van het werk en niet in de persoon van de cliënt. Daarbij geldt wel dat de emotie/persoonlijkheid van de cliënt soms een grote uitdaging oplevert.

Goed boek of eropuit?

Hierin moet een goede balans gezocht worden. Boeken zorgen voor reflectie en leveren stof tot nadenken op. Dit is belangrijk. Anderzijds moet er ook iets gebeuren, maar de acties die je onderneemt moeten wel goed doordacht en voorbereid zijn. Een praktische insteek en haalbaarheid is daarbij belangrijk. Principes leiden doorgaans tot vergroting van conflicten.