Herstructurering en
Faillissementen

Ons team herstructureringen en faillissementen is gespecialiseerd in alle juridische aspecten die spelen rond de continuïteit van ondernemingen. Hoe u ook bent betrokken bij continuïteitsproblemen, herfinanciering, een (dreigend) faillissement of een doorstart, het tijdig inwinnen van advies kan voor u van doorslaggevend belang zijn.

De advocaten en notarissen binnen het team begeleiden ondernemingen en hun bestuurders, financiers en leveranciers in situaties van (naderende) betalingsonmacht. Daarnaast worden onze advocaten regelmatig aangesteld door de rechtbank als curator in faillissementen. Door deze combinatie hebben wij veel ervaring in huis om u optimaal bij te staan.

Wij kunnen u behoeden voor misstappen, wijzen op risico’s en deze risico’s voor u wegnemen. Niet alleen in conflictsituaties, maar juist ook in het voortraject valt er winst te behalen. Als trusted advisor verlenen wij ook bijstand en advies bij onderhandelingen. Indien nodig, behartigen wij uw belangen in de rechtszaal.

Externe links