Overname

Een overname in het bedrijfsleven is kort gezegd de verkoop of koop een bedrijf of een onderdeel daarvan. Een overname wordt ook wel aangeduid met acquisitie. Overnames van bedrijven zijn er in vele soorten en vormen.

In de praktijk zijn er twee hoofdvormen van overname: aandelenfusie (overname aandelen) en bedrijfsfusie (overname activa/passiva). Soms wordt alles ineens overgenomen, soms gedeeltelijk en soms over jaren uitgesmeerd. Van gedeeltelijke overname is sprake wanneer investeerders een participatie nemen. Overnames zijn in allerlei combinaties denkbaar. Om een overname financieel mogelijk te maken of om financieel het maximale eruit te halen wordt er gewerkt met verschillende instrumenten, zoals management buy-ins/buy-outs, vaste of variabele koopprijzen, earn-outregelingen, vendor loans (verkopersleningen), achterstellingen, cumulatief preferente aandelen, aandelenemissie etc. Bij de keuze en het goed regelen van de optimale overnamestructuur en optimale overnameprijs kunnen wij u helpen.

Of zoekt u: