Claims

Als u schade lijdt, doordat een ander zich niet aan de afspraken houdt of doordat de ander de regels overtreedt, dan kunnen wij u helpen. Bij ons krijgt u advies en ondersteuning bij allerlei soorten claims. Ook als er ten onrechte geld wordt geclaimd bij u. 

Of het nu gaat om koop, dienstverlening, samenwerking, verzekeringen, financiering, wij hebben de specialisaties in huis om u bij allerlei aansprakelijkheidskwesties bij te staan en te adviseren. Als u de valkuilen en een contract of algemene voorwaarden zo goed mogelijk wilt afdichten, helpen wij u ook. Wij hebben namelijk niet alleen ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van uiteenlopende contracten, maar ook in het procederen daarover bij de rechter. Die proceservaring passen wij weer toe bij het opstellen en beoordelen van contracten.

Ook als u een contract heeft gesloten, maar u daarna een geschil krijgt met uw contractspartij, kunnen wij u als geen ander helpen.