Compliance, Governance en Fraude

Fraude bestaat in vele vormen, zoals valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting en het wegsluizen van bezittingen. Voor fraude, compliance en goede governance hebben ondernemers meer en meer aandacht. De belangen zijn immers groot, niet alleen financieel, maar ook vanwege reputatieschade door negatieve media aandacht.

Het voldoen aan de vaak gecompliceerde (Europese) regelgeving is steeds belangrijker, ook met het oog op het voorkomen van fraude. Handelen in strijd hiermee kan leiden tot boetes en tot bestuurdersaansprakelijkheid. Door een quickscan uit te voeren kunnen we kijken naar wat er goed en fout gaat. Daarmee weet u welke wet- en regelgeving op uw organisatie van toepassing is en kan worden beoordeeld of uw organisatie overeenkomstig deze wet- en regelgeving handelt (compliance).

Ons team kan u ook helpen bij het opzetten van structuren waarbij bestuur, bevoegdheden en toezicht goed geregeld zijn (governance). Zo kunnen wij u behulpzaam zijn met het (zoveel mogelijk) voorkomen van fraude. Ons team bestaat uit ervaren professionals. Als u tijdig met ons contact opneemt, kunt u schade voorkomen.