Ondernemingsrecht

Of u nu een nieuwe onderneming wilt starten, uw ondernemingsstructuur wilt wijzigen, zaken wilt doen met leveranciers en klanten, uw onderneming zich in een financieel moeilijke fase bevindt, er een conflictsituatie is of dreigt te ontstaan binnen uw onderneming of met een derde: wij ondernemen en denken met u mee.

Bij ons kunt u terecht voor begeleiding en bijstand bij al uw (juridische) ondernemingsvraagstukken. Denk aan het oprichten van een nieuwe onderneming, fusies en overnames, herstructureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, financieringen en zekerheden, faillissementen, algemene voorwaarden, (opstellen en beoordelen van) overeenkomsten met leveranciers, met klanten of met samenwerkingspartners, intellectuele eigendom, ICT, aansprakelijkheidskwesties, claims en incasso’s etc. Met onze kennis en ervaring vanuit conflictsituaties, procedures en faillissementen, kunnen wij u – voordat het geschil of probleem is ontstaan – helpen om u te behoeden voor misstappen en claims.