Structurering rechtspersonen

Zelfs de kleinste ondernemingen doen er vaak goed aan om een structuur van meer dan één vennootschap te hebben. Van een eenvoudige structuur met een holding en een werk BV tot de meest uitgebreide structuur al dan niet naast of binnen een grotere internationale structuur. 

Risicospreiding, fiscale optimalisering, interne controle en governance zijn slechts enkele van de redenen om aandacht te besteden aan de structuur waarbinnen de onderneming gevoerd wordt. De notarissen van Damsté adviseren, waar nodig in samenspraak met de fiscalist en een insolventieadviseur duidelijk en kundig bij een (her)structurering. Zij kunnen de herstructurering ook zelf uitvoeren aangezien de benodigde instrumenten (oprichting, statutenwijziging, aandelenoverdracht en fusie en splitsing) alleen door een notaris toegepast kunnen worden.