Governance

Governance is een veel gebruikt begrip en betekent feitelijk niet meer dan het besturingsmodel van een organisatie. Bij rechtspersonen wordt de Governance in hoofdlijnen wettelijk voorgeschreven: bestuur, algemene vergadering en een toezichtsorgaan staan daarbij centraal en worden uitgewerkt in statuten en reglementen. 

Zeker als de organisatie enige omvang heeft of krijgt is het aan te raden de statuten en reglementen op maat te laten maken zodat deze goed aansluiten bij het gewenste besturingsmodel. Voor sommige organisaties worden specifieke eisen gesteld aan de inrichting van de Governance. Bijvoorbeeld in de vorm van governance codes, zoals in de zorg, bij woning corporaties, in de cultuursector en bij beursgenoteerde bedrijven. Maar ook een bijzondere wettelijke regeling kan specifieke inrichting van de statuten noodzakelijk maken. Bijvoorbeeld de zogenaamde structuurregeling, een regeling die grote vennootschappen voorschrijft hoe op bepaalde onderdelen hun statuten moeten worden ingericht. De notarissen van Damsté hebben veel ervaring met het adviseren over en het opstellen van statuten en reglementen zodat deze voldoen aan de gewenste of verplichte governance.