Familiebedrijven

Familiebedrijven nemen juridisch een bijzondere plaats in. Doordat er meer factoren zijn om rekening mee te houden vragen dergelijke ondernemingen en hun stakeholders bijzondere (juridische) aandacht. De notarissen van Damsté hebben veel ervaring in het adviseren en begeleiden van familiebedrijven. 

De raakvlakken met estate planning zijn legio maar advisering van familiebedrijven gaat (uiteraard) veel verder dan opvolging. Veel familiebedrijven kiezen er voor om een "Familiestatuut" op te stellen, waarin allerlei afspraken binnen de familie én het bedrijf worden vastgelegd. Een dergelijk statuut bevat vaak afspraken over de verdeling van bevoegdheden van de bestuurders, aandeelhouders en commissarissen, een conflictprotocol en afspraken over opvolging en de toekomstige leiding. Maar er kunnen nog veel meer aspecten van het familiebedrijf en de familie worden geregeld. Het zijn de spelregels voor familie én bedrijf. Een familiestatuut draagt daarmee bij aan de stabiliteit en continuïteit van het bedrijf en de harmonie in de familie.

Onze specialist