Estate planning

Estate planning betekent kortweg het begeleiden van het vermogen naar de volgende generatie. De advisering hierover is een fijn samenspel van fiscaal en juridisch advies.

Voor een goede advisering is het van belang dat beide disciplines vanaf het begin van het traject samen op trekken in de advisering om te voorkomen dat vanuit de ene discipline een weg wordt ingeslagen die later vanuit de andere discipline niet de juiste blijkt. De wens om het vermogen binnen de familie te behouden maar dan wel met zo weinig mogelijk heffing van (erf- en schenk) belasting. Hoe doe je dat? Het notariaat van Damsté is zeer ervaren in het adviseren in dergelijke gezamenlijke adviestrajecten en in de uitvoering welke zijn beslag krijgt in de de vorm van testamenten, huwelijkse voorwaarden, schenkingen, opvolgingsregelingen, en structurering van uw bedrijf.