Commercieel vastgoed

Met commercieel vastgoed wordt bedoeld: alle transacties en afspraken met betrekking tot vastgoed waar een zakelijke component in zit. 

Dat varieert van verkoop van bedrijfspanden, het opstellen van opstal-en erfpachtovereenkomsten, aandelentransacties of fusies van vastgoedvennootschappen, het vestigen van zekerheden, uitpondingen, de samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting enzovoorts. Het notariaat van Damsté adviseert en implementeert.

Ons team