Werkwijze

Het is belangrijk dat wij na een ongeval snel worden ingeschakeld. Dat voorkomt dat u in de loop van de zaak wordt geconfronteerd door de verzekeraar met interpretaties van uw eigen uitspraken. Bij erkende aansprakelijkheid wordt alle deskundige hulp bij het regelen van de letselschadevergoeding vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Dat maakt onze dienstverlening voor u doorgaans kosteloos. 

Thuisbezoek

Tijdens een thuisbezoek vindt het intakegesprek plaats waarin alle aspecten van het schaderegelingsproces aan de orde komen.

Informatie verzamelen

Vervolgens gaan wij over tot het verzamelen van informatie, zoals processen verbaal, getuigenverklaringen, rapporten van de arbeidsinspectie, rapporten van het UWV enz. maar ook medische informatie.

Voorschotten

Omdat er direct schade wordt geleden, waarbij te denken valt aan inkomensschade, kosten huishoudelijke hulp en medische kosten, worden steeds voorschotten geregeld. Mocht blijken dat hulp bij de arbeidsreintegratie, of omscholing noodzakelijk is, dan kan de hulp ingeroepen worden van een arbeidsdeskundige.

Medische eindsituatie

Zodra sprake is van een medische eindsituatie, kan gedacht worden aan een definitieve afwikkeling van de letselschadezaak. Er wordt dan een schadebedrag ineens ontvangen ter finale kwijting of met een voorbehoud afgewikkeld. Voorafgaand hieraan echter vragen wij onze medisch adviseur om een onafhankelijk onderzoek te organiseren. De bestaande gevolgen, maar ook de toekomstige medische klachten en beperkingen worden daarbij in kaart gebracht.

Vaststellingsovereenkomst

Het slotstuk van de afwikkeling is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst waarin de rechten van het slachtoffer worden vastgelegd. Soms betekent dit dat een voorbehoud wordt overeengekomen. U kunt dan zodra de klachten in ernst toenemen opnieuw met de verzekeraar in contact treden over een aanvullende schadevergoeding. 

Banner letselschade bel voor gratis advies