Verhaal van loonschade en re-integratiekosten voor werkgevers

Stel uw werknemer overkomt een verkeersongeval en is daarom niet in staat om te werken. Als werkgever bent u verplicht om het loon (geheel of gedeeltelijk) door te betalen soms zelfs gedurende twee jaar. Dat betekent dat u in dat geval als werkgever ook flinke schade oploopt. In het geval het ongeval door iemand anders is veroorzaakt kan het nettoloon worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Naast het nettoloon komt ook het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering voor vergoeding in aanmerking. Hetzelfde geldt voor de re-integratiekosten. Indien u als werkgever een verzuimverzekering heeft afgesloten kan het zijn dat u een eigen risico heeft, hetgeen verhaald kan worden. Veel werkgevers maken van deze verhaalsmogelijkheid geen gebruik, waardoor u als werkgever geld misloopt. Daarbij komt dat verzekeraars de aansprakelijkheid en het causaal verband tussen het ongeval en het letsel nogal eens ter discussie stellen. U heeft als werkgever daarom deskundige hulp nodig. Bent u bang om juridische kosten te moeten maken? Onze kosten worden doorgaans door de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker betaald, zodoende komen er geen kosten voor uw rekening. 

banner letsel def dec 2018