Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn, ellende en verdriet die u door het ongeval heeft meegemaakt en wellicht nog zult meemaken. Aan het eind van de zaak, als er sprake is van een medische eindtoestand, kan de hoogte worden vastgesteld.  

Voor de hoogte van het smartengeld wordt vaak aansluiting gezocht bij de Smartengeldgids. Dit is een door de ANWB uitgegeven gids waarin uitspraken van rechters staan vermeld. Deze gids wordt door verzekeraars, rechters en belangenbehartigers vaak gebruikt om een vergelijking te kunnen maken. Er wordt gekeken naar onder andere de ernst van het letsel, welke behandelingen er hebben plaatsgevonden, de leeftijd, mogelijke arbeidsongeschiktheid, de duur van de genezing of blijvende invaliditeit. Deze factoren zijn voor het vaststellen van het smartengeld bepalend. Er is momenteel veel discussie over de hoogte van het smartengeld. De smartengeldvergoedingen staan al jarenlang op hetzelfde niveau. Wij zorgen graag voor een schadevergoeding waar u recht op heeft.

 

Banner letselschade bel voor gratis advies