Schadevergoeding

Welke schade u vergoed krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Wellicht heeft u huishoudelijke hulp nodig. Bent u uitgevallen voor uw werk dan heeft dit vaak invloed op uw inkomen. Kunt u het onderhoud van de woning niet meer verrichten, dan moet u wellicht mensen hiervoor inschakelen.

Voor de bepaling van de schadevergoeding moet er bij sommige schadeposten een vergelijking worden gemaakt van de situatie met en zonder ongeval. Afhankelijk van de ernst van het letsel kunnen schadeposten soms levenslang doorlopen, zodat bij het afwikkelen van de schade rekening moet worden gehouden met deze toekomstige schade.
Met name de volgende schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking:

 • Verlies aan verdienvermogen/gemiste inkomsten;
 • Verminderde pensioenopbouw;
 • Hulp in de huishouding;
 • Verlies zelfwerkzaamheid (werkzaamheden in en rondom het huis zoals de tuin/schilderen);
 • Medische kosten, waaronder het eigen risico van de zorgverzekeraar;
 • Overige materiële schade (zoals reiskosten, kledingschade, schade aan de fiets of mobiel);
 • Studievertraging;
 • Omscholing en re-integratiekosten;
 • Wettelijke rente;
 • Buitengerechtelijke kosten (kosten belangenbehartiger)
 • Smartengeld (immateriële schade).

Om deze schadeposten goed te kunnen berekenen en te onderbouwen, waarbij veel komt kijken, is juridische en financiële kennis nodig. U doet er verstandig aan u bij te laten staan door een van onze specialisten.

 

banner letsel def dec 2018