Overlijdensschade

Wanneer iemand verantwoordelijk is voor het overlijden van een persoon, kan er voor de nabestaanden recht op schadevergoeding ontstaan. Voor vergoeding komen in aanmerking de begrafeniskosten, het levensonderhoud van de nabestaanden en bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

Het uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding is dat de nabestaanden na het overlijden dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als vóór het overlijden. Anders dan bij het berekenen van letselschade wordt niet een vergelijking gemaakt van de situatie met en zonder overlijden, maar wordt gekeken naar de behoefte van ieder gezinslid afzonderlijk. De vaste en variabele kosten van het gezin zijn daarbij van belang. Het berekenen hiervan is specialistisch werk, waarbij kennis, maar ook inzicht noodzakelijk is. In het emotionele proces waarin de nabestaanden verkeren is het belangrijk dat op integere en deskundige wijze veel rompslomp uit handen wordt genomen. Wij hebben hiermee veel ervaring.  

Banner letselschade bel voor gratis advies