Sport en spel

Tijdens een voetbalwedstrijd met vrienden zet één van hen de tackel net iets te laat in. Hierdoor breekt u uw enkel. Is hij daarvoor verantwoordelijk? Tijdens de jaarlijkse wielerronde vliegt een wielrenner uit de bocht en duikelt over u heen. Er waren op de plaats waar u stond geen hekken geplaatst. Is de organisatie aansprakelijk of had u daar maar niet moeten gaan staan?

Sport en spel is het buitenbeentje van het aansprakelijkheidsrecht. Waar buiten het sportveld eenvoudig iemand aansprakelijk kan worden gehouden voor een bepaalde gedraging, blijkt dat op het sportveld vaak niet te zijn. Sommige gedragingen horen immers bij de sport of kunnen gebeuren als iemand ervoor kiest om te gaan sporten.

Iemand die stelt dat hij tijdens een sport- en spelsituatie letsel heeft opgelopen moet bewijzen dat dit buiten de regels van het spel dan wel de geest van het spel gebeurd is. Dit kan bijvoorbeeld bewezen worden door getuigenverklaringen of beelden. Ook kan de organisatie van een sportevenement in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn. Zij moet er alles aan hebben gedaan om ongevallen te voorkomen. Als zij in deze plicht tekort is geschoten kan sprake zijn van aansprakelijkheid voor het door deelnemers opgelopen letsel.

banner letsel def dec 2018