Medische fouten

Wanneer u wordt behandeld door een dokter of arts kan het voorkomen dat de arts een fout maakt, een onjuiste diagnose stelt of juist geen diagnose stelt waar dat wel had gemoeten. De Nederlandse wetgever vindt echter niet dat wanneer er een fout/complicatie optreedt de arts direct aansprakelijk is. 

Alvorens aansprakelijkheid kan worden vastgesteld dient er beoordeeld te worden hoe een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts in uw geval gehandeld zou hebben. Dat is vaak een lastige beoordeling en met de vele deskundigen van het ziekenhuis en haar verzekeraar tegenover u, legt u het als slachtoffer vaak af. Daarom is het juist belangrijk om u bij te laten staan door een deskundig letselschade advocaat wanneer u vermoedt dat u het slachtoffer bent van een medische fout. De letselschade advocaten van Damsté hebben goede contacten met medisch deskundigen die u kunnen helpen bij het zo optimaal mogelijk behartigen van uw belangen.

 

banner letsel def dec 2018