Gebreken aan de weg

Bent u gestruikeld over een opstaande stoeptegel, bent u in een gat gevallen, was de weg te glad of lag er teveel grind op het wegdek, waardoor u ten val kwam? De vraag is of u de wegbeheerder aansprakelijk kunt houden voor uw schade. 

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de wegen. Niet iedere oneffenheid in het wegdek leidt tot een gebrek waarvoor de wegbeheerder aansprakelijk kan worden gehouden. De wegbeheerder is aansprakelijk wanneer de weg niet voldoet aan de eisen die men hieraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Op het moment dat sprake is van een onveilige verkeerssituatie dient de wegbeheerder de gebruiker te waarschuwen voor het gevaar. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van waarschuwingsborden bij wegwerkzaamheden. Het beoordelen van de vraag of de wegbeheerder aansprakelijk is, is een gecompliceerde aangelegenheid waarmee wij veel ervaringen hebben.

 

banner letsel def dec 2018