Bedrijfsongevallen

Als werknemer kun je letsel oplopen tijdens het werk, iemand krijgt bijvoorbeeld zijn hand in een machine. Maar het kan ook een voorval betreffen tijdens een bedrijfsuitje. Vaak is de werkgever aansprakelijk. 

Een werkgever heeft een zorgplicht om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever moet namelijk van goede huize komen om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De bewijslast ligt grotendeels bij de werkgever. Zo moet de werkgever met name bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om een ongeval te voorkomen. Zo moet de werkplek veilig zijn, maar er moeten ook voldoende instructies zijn gegeven en toezicht zijn gehouden. Als de werkgever kan aantonen dat hij alles heeft gedaan om een ongeval te voorkomen kan hij onder de aansprakelijkheid uitkomen. Veel werknemers vinden het moeilijk om hun werkgever aansprakelijk te stellen, hetgeen natuurlijk heel begrijpelijk is, maar de werkgever is doorgaans voor dit soort ongevallen verzekerd. Wij helpen u graag om vast te stellen of uw werkgever zich voldoende aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Als de werkgever aansprakelijk is dan zorgen wij ervoor dat uw schade vergoed wordt.

Banner letselschade bel voor gratis advies