Emotionele schade

Het oplopen van schade door toedoen van een derde partij veroorzaakt veelal voor veel problemen bij het slachtoffer. Slachtoffers ervaren vaak problemen in mentale sfeer na een ongeluk. Het slachtoffer voelt zich bijvoorbeeld depressief. Dit noemen we emotionele schade.

Veel schadeposten zijn concreet aan te wijzen of te berekenen. Een ander soort vergoeding is de emotionele schadevergoeding, beter bekend als smartengeld. Dit betreft een tegemoetkoming voor de pijn die niet direct in materieel aan te wijzen is. Psychische schade kan ook worden aangemerkt als letselschade. 

Banner letselschade bel voor gratis advies