Affectieschade

Met affectieschade wordt bedoeld de immateriële schade, die bestaat uit verdriet om het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste door een voorval waarvoor een ander aansprakelijk is. De naasten, bijvoorbeeld een weduwe of weduwnaar, krijgen smartengeld als vergoeding voor het leed dat zij ondervinden.

Er is een wetsvoorstel om het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht zodanig aan te passen om de vergoeding van smartengeld mogelijk te maken. Gedacht wordt aan bedragen liggend tussen de € 12.500,- en € 20.000,-.

Op dit moment is het al mogelijk om via het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven een uitkering te krijgen uit het schadefonds.

Is sprake van psychisch leed als gevolg van het rechtstreeks geconfronteerd worden met de gevolgen van het ongeval of de gevolgen daarvan, dan is in bepaalde gevallen gehele schadevergoeding mogelijk. Dit heet dan shockschade.

Banner letselschade bel voor gratis advies