Letselschade

Letselschade is schade die ontstaat door lichamelijk en psychisch letsel. De oorzaak kan van alles zijn, een verkeersongeval, bedrijfsongeval, mishandeling, slecht product, sportongeval, gebrekkig wegonderhoud of zelfs overlijden. Schade heeft dan betrekking op alle financiële gevolgen die daarmee verband houden. 

Bij de bepaling van de schade wordt als het ware het ongeval weggedacht en een vergelijking gemaakt van de situatie met en zonder ongeval. In bijna alle gevallen worden er medische kosten gemaakt, waaronder bijvoorbeeld verpleeghulp. Maar vaak is er ook inkomensschade en worden er kosten gemaakt om huishoudelijk hulp in te huren of hulp voor onderhoud in de tuin. Is een woningaanpassing noodzakelijk, dan zijn de kosten hiervan te verhalen. Is een verhuizing noodzakelijk, dan kan als schade het schilderen en stofferen van de woning worden gevorderd.

Afhankelijk van de ernst van het letsel is er ook recht op een smartengeldvergoeding. Dat is een vergoeding voor het leed en de ellende die u heeft doorgemaakt. Het schaderegelen is maatwerk en kunt u met een gerust hart aan onze specialisten over laten.

Bij erkende aansprakelijkheid wordt alle deskundige hulp bij het regelen van de letselschadevergoeding vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Dat maakt onze dienstverlening voor u doorgaans kosteloos. 

Soorten letselschade  Oorzaken letselschade

Banner letselschade bel voor gratis advies

Keurmerk:

logo register letselschade4