Wat kunt u tegen een weigering van een vrijstellingsverzoek doen?

Leestijd: 2 minuten | Publicatiedatum: 14-01-2019 | Type: Blog/artikel | Auteur: Ben Schröder; Wouter van Tol

In ons vorige blog kwam de vraag aan de orde welke soorten vrijstellingen van de verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds mogelijk zijn. In dit blog behandelen wij de vraag wat u kunt doen als het bedrijfstakpensioenfonds uw verzoek om vrijstelling weigert. Is vrijstelling alsnog mogelijk? Welke weg moet u daarvoor behandelen?

Voor de vraag welke weg u moet bewandelen is van belang met welke overweging van het bedrijfstakpensioenfonds u het niet eens bent. Onderscheid moet namelijk gemaakt worden tussen de vraag of uw onderneming onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit valt en de vraag of vrijstelling verleend had moeten worden. Dit blog behandelt de vraag wat u tegen een afwijzing van uw vrijstellingsverzoek kunt doen.

Onterecht geen vrijstelling verleend?

Afwijzing van een vrijstellingsverzoek is een bestuursrechtelijk besluit. Het bedrijfstakpensioenfonds treedt in dat geval op als bestuursorgaan in de zin van algemene wet bestuursrecht.

Dit betekent dat u eerst in bezwaar moet komen bij het bedrijfstakpensioenfonds zelf. Hiervoor heeft u zes weken de tijd. Laat u deze termijn verstrijken, dan wordt uw bezwaar niet ontvankelijk verklaard en staat er geen rechtsmiddel meer open tegen deze afwijzing. Het is derhalve zaak om goed de reactie van het bedrijfstakpensioenfonds te duiden of er al een besluit is genomen op uw vrijstellingsverzoek en in dat geval niet te lang te wachten om zo verlies van rechten te voorkomen.

Indien het bedrijfstakpensioenfonds uw bezwaarschrift ongegrond verklaart kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Alleen de rechtbank Rotterdam is bevoegd hierover te oordelen. Hoger beroep tegen deze beslissing is slechts mogelijk bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Nu bent u op de hoogte van de procedurele mogelijkheden om alsnog vrijstelling te verkrijgen na een afwijzing van uw vrijstellingsverzoek door het pensioenfonds. In ons volgende blog gaan we dieper in op de eerste verplichte vrijstellingsgrond: uw onderneming heeft al een bestaande pensioenregeling.

 

Deze informatie delen: