Is iemand verzekerd als de snelheid begrenzer van de elektrische fiets wordt verwijderd of gewijzigd?

Leestijd: 4 minuten | Publicatiedatum: 29-07-2019 | Type: Blog/artikel | Auteur: Guido Andriol

Een elektrische fiets is een vervoermiddel dat door een elektromotor in combinatie met spierkracht wordt voortbewogen. De elektrische fiets die werkt in combinatie met spierkracht, en dus alleen ondersteuning geeft, heet in Nederland fiets met trapondersteuning. Hoe harder je trapt, hoe harder je gaat. De bestuurder van de fiets kan de motor zelf aan en uitzetten en heeft de keuze om te fietsen met of zonder een werkende motor. Er is wel een snelheidsbegrenzing tot 25 km/h.

Een fiets met trapondersteuning die voldoet aan de regels van de Europese Unie wordt beschouwd als een gewone fiets. De eerste voorwaarde daarbij is dat de motor geactiveerd moet worden als gevolg van het trappen door de gebruiker. De motor moet direct stilvallen als de gebruiker stopt met trappen. Het vermogen van de hulpmotor moet de snelheid van de fiets beperken tot maximaal 25 km/h. De traponderbreking dient dan onderbroken te worden. De gebruiker zal dan steeds meer eigen kracht moeten gebruiken om snelheid te behouden. Fietsen met trapondersteuning zijn in Nederland per 2006 vrijgesteld van de verzekeringsplicht op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam).

 Een e-bike, waaronder een speed pedelec, is een fiets waarbij de bestuurder niet meer hoeft te trappen. Sinds 1 januari 2017 (met een overgangsregeling tot 1 juli 2017) geldt een fiets met zelfstandige elektromotor, al dan niet in combinatie met trapondersteuning als een elektrische bromfiets. De snelheid van de e-bike mag de 25 km/h overschrijden. Een e-bike, ook indien deze de snelheid van 25 km/h niet overschrijdt en speed pedelec worden gezien als een brommer en daarmee een motorrijtuig waarvoor verplicht een WA verzekering afgesloten dient te zijn. Een helm is verplicht (en een achteruitkijkspiegel) en je hebt voor deze fiets een AM-rijbewijs nodig

 Maar wat als de begrenzing (van de fiets met trapondersteuning) van de motor wordt afgehaald?

In feite maak je in dat geval van je fiets een brommer. De consequentie is dat er dan geen verzekeringsdekking is. Een normale fiets met trapondersteuning valt onder de dekking van de AVP (gezins) polis. In geval van een opgevoerde fiets, zal de AVP verzekeraar waarschijnlijk geen dekking verlenen, omdat motorrijtuigen van dekking zijn uitgesloten. Een bromfiets verzekering zal er niet zijn omdat in beginsel sprake is van een fiets.

 De bestuurder van een opgevoerde fiets die schade veroorzaakt, moet dus zelf alle kosten (van de tegenpartij) betalen.

 Omdat zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers) door de wet extra beschermd worden, kan dit dus betekenen dat ook in geval van eigen schuld aan de zijde van de voetganger of fietser, de bestuurder van een opgevoerde fiets toch de schade moet betalen en deze niet kan afwentelen op een verzekeraar.

Deze informatie delen:

Ons team

Agenda