Kind en schade, wat nu?

Leestijd: 7 minuten | Publicatiedatum: 31-01-2019 | Type: Blog/artikel | Auteur: H. op den Dries

Uw kind raakt betrokken bij een ongeval. De schrik van elke ouder.  Als een kind slachtoffer wordt van een ongeval, dan is niet direct duidelijk wat de totale schade zal zijn.

Letsel met blijvende beperkingen betekent veel onzekerheden. Een ongeval kan van grote invloed zijn op het leven van uw kind en u als ouders.

Bij het weer op de rit krijgen van het gezinsleven bestaat er behoefte aan informatie over revalidatiemogelijkheden, arbeidsdeskundigen,  regelingen, maatschappelijke instanties en diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Wij bieden u de juiste begeleiding in een letselschadedossier.

Aansprakelijkheid

De veroorzaker van het ongeval bij kinderen is bijna altijd volledig aansprakelijk.

Fietsers of voetgangers worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers. Omdat zij kwetsbaar zijn in het verkeer, kent de wet een speciale regeling bij een aanrijding met een motorvoertuig.  Deze verkeersdeelnemers worden beschermd door de wet volgen art. 185WvW. Er is sprake van overmacht als de automobilist bewijst dat hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. In de praktijk is overmacht moeilijk te bewijzen.

In de rechtspraak wordt onderscheid gemaakt tussen fietsers en voetgangers van 14 jaren en ouder, en kinderen onder de 14 jaar.

Fietser of voetganger van 14 jaar of ouder

 • de bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk en moet de schade van de fietser of voetganger vergoeden, tenzij de bestuurder overmacht kan aantonen. Bij overmacht krijgt de fietser of voetganger geen schadevergoeding;
 • is er geen sprake van overmacht, dan krijgt de fietser of voetganger altijd minimaal 50% van zijn schade vergoed. Ook al is er sprake van eigen schuld van de fietser of voetganger;
 • in sommige gevallen krijgt de fietser of voetganger bij eigen schuld meer dan 50% vergoed. Dit is afhankelijk van onder meer de ernst van de verkeersfouten van beide partijen, de ernst van de verwondingen en het wel of niet verzekerd zijn van de schade (“billijkheidscorrectie”)

Fietser of voetganger jonger dan 14 jaar

Omdat kinderen in het verkeer zeer kwetsbaar zijn, gelden er andere aansprakelijkheidsregels volgens de Wegenverkeerswet. Voor fietsers of voetgangers jonger dan 14 jaar gelden andere regels.  Reden daarvan is dat het verkeersinzicht van kinderen nog niet geheel ontwikkeld is.

Dit gebeurt door de aansprakelijkheid bij een ongeluk in het verkeer volledig bij de gemotoriseerde verkeersdeelnemer te leggen.

 •  Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar, krijgt deze altijd 100% vergoed van de schade. Dat geldt ook als de automobilist niets te verwijten valt.
 • Dit is alleen anders als de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. Dit is zeer zelden het geval.
 • Kinderen kunnen de gevolgen van hun acties nog niet altijd goed inschatten. Daarnaast is letselschade bij een kind in het verkeer vaak groot en veroorzaakt ernstig letsel.

Letselschade en schadeposten

Bij letselschade bij uw kind is het meestal zo dat er sprake is van maximale schadevergoeding. Als ouder maakt u kosten zoals:

 • Kapotte kleren/bril
 • Reiskosten bezoekjes aan het ziekenhuis/artsen etc.
 • Medicatie en verbandmiddelen
 • Aanpassing in huis


Allerlei extra kosten die u als ouder niet had gemaakt  als het ongeval niet was gebeurd. Kosten op latere leeftijd kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Kosten door opgelopen studie vertraging
 • Extra kosten voor duurdere vakanties
 • Inkomensverlies doordat bepaalde banen niet meer mogelijk zijn
 • Kosten omdat zelfstandig wonen niet meer kan


Schade bekend op latere leeftijd

Niet direct na ongeval is bekend welke toekomstschade nog kan spelen. Wat als later blijkt dat bij uw kind, als gevolg van zijn letsel, zijn carrièrekansen zijn verminderd. Of dat later blijkt dat er sprake is van studievertraging of er nog medische behandelingen  moeten plaatsvinden. Ook kan in de toekomst blijken dat uw kind niet voor eigen inkomen kan zorgen ten gevolge van letsel na ongeval. Deze kosten kunnen soms niet op jonge leeftijd worden ingeschat.

Daarom is het van belang de schade pas na het bereiken van 18-jarige leeftijd af te wikkelen.

Een schadevergoeding voor deze toekomstschade wordt uitgekeerd aan uw kind, die daar vanaf zijn achttiende verjaardag over kan beschikken. Daarnaast is er nog een extra rechtsbescherming voor kinderen met letselschade. De definitieve schade kan pas worden bepaald als de rechter daar zijn toestemming voor heeft gegeven.

Kantonrechter

Wanneer u als ouder met de aansprakelijke partij de letselschade wilt regelen dan dient de rechter gevraagd te worden of deze zich in de over gekomen schaderegeling kan vinden. Dit zal geschieden middels een verzoekschrift welke de belangenbehartiger zal opstellen en indienen.

De BEM-clausule

De schadevergoeding voor de letselschade bij uw kind wordt niet zomaar over gemaakt naar de ouders. De schadevergoeding en het smartengeld wordt uitgekeerd en gestort een daarvoor geblokkeerde rekening. De rekening staat op naam van het kind, een rekening met een BEM clausule.

Een Beschikking Eigen Middelen clausule. Het slachtoffer kan over dit geld beschikken als het de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaren zal de rechter bij elke mogelijke opname van het geld, eerst moeten bepalen of de belangen van het kind daarmee niet geschaad worden.

Deze informatie delen: