Geen auteursrecht op smaak

Leestijd: 3 minuten | Publicatiedatum: 18-11-2018 | Type: Blog/artikel | Auteur: Yasar Bayram

Er bestaat geen discussie over dat boeken, muziek, films en foto’s auteursrechtelijk kunnen zijn beschermd. Het Twentse bedrijf Levola meende echter dat er ook auteursrecht kan rusten op smaak, te weten de ‘smaak’ van haar Heks'nkaas.

Na verschillende juridische procedures over de vraag of de ‘smaak’ van Heks'nkaas auteursrechtelijk beschermd is, heeft het Europese Hof van Justitie als hoogste instantie op 13 november 2018 geoordeeld dat dit niet het geval is.

Auteursrechtelijke bescherming is alleen mogelijk als er sprake is van een nauwkeurige en objectief identificeerbare uitdrukkingsvorm. Bij een boek, schilderij of film is dat bijvoorbeeld het geval. Bij smaak is dat echter anders.

Het identificeren van de smaak van een voedingsmiddel berust hoofdzakelijk op smaakbeleving en smaakervaring, die subjectief en variabel zijn. De smaakbeleving en smaakervaring zijn afhankelijk van allerlei elementen die eigen zijn aan de persoon die een voedingsmiddel proeft. Bovendien is het volgens het Hof van Justitie bij de huidige stand van de techniek niet mogelijk om smaak nauwkeurig en objectief te identificeren. Het gevolg hiervan is dat de smaak van een voedingsmiddel niet (nauwkeurig en objectief) kan worden onderscheiden van die van vergelijkbare voedingsmiddelen.

Kortom: de smaak van een voedingsmiddel kan niet auteursrechtelijk worden beschermd.

Deze informatie delen: