Let op, Alcateltermijn geldt niet in geval van een schadevergoedings-
vordering

Leestijd: 2 minuten | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type: Blog/artikel | Auteur: Kim Schipper

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 15 januari 2019 nog eens uiteengezet waar de zogenaamde ‘Alcateltermijn’ bij aanbestedingen op ziet. In de betreffende zaak vorderde een teleurgestelde inschrijver schadevergoeding van de aanbestedende dienst vanwege vermeend onrechtmatig handelen (het niet gunnen van de opdracht aan haar). Door de rechtbank was de inschrijver niet ontvankelijk verklaard vanwege het overschrijden van de Alcateltermijn.

 In hoger beroep komt de inschrijver tegen dit oordeel op. Het hof overweegt in dit kader dat de Alcateltermijn van 20 kalenderdagen dient om een afgewezen inschrijver voldoende tijd te bieden om de gunningsbeslissing te onderzoeken en te beoordelen of zij die gunningsbeslissing wenst aan te vechten. Als de afgewezen inschrijver dat doet, en binnen de Alcateltermijn een kort geding aanhangig maakt, is het de aanbestedende dienst niet toegestaan tot (definitieve) gunning over te gaan totdat in het kort geding vonnis is gewezen. Als binnen de Alcateltermijn niet wordt overgegaan tot het aanspannen van een kort geding om de gunningsbeslissing aan te vechten, mag de aanbestedende dienst na het ongebruikt verstrijken van de termijn overgaan tot definitieve gunning. In zoverre kan de Alcateltermijn beschouwd worden als een vervaltermijn, aldus het hof. De Alcateltermijn is volgens het hof echter géén vervaltermijn ten aanzien van het recht om na de gunning te procederen over de rechtmatigheid van de gunningsbeslissing met het oog op het verkrijgen van schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen. De eventuele overschrijding van de Alcateltermijn door de teleurgestelde inschrijver bij het aanspannen van een eerder kort geding, kan dus niet afdoen aan de ontvankelijkheid van de teleurgestelde inschrijver in een bodemprocedure tot schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen van de aanbestedende dienst. Kortom: ook na het verstrijken van de Alcateltermijn kan een aanbestedende dienst geconfronteerd worden met schadevergoedingsvorderingen van teleurgestelde inschrijvers.

Deze informatie delen: