Internationaal

De wereldwijde globalisering brengt een sterke stijging in internationale transacties teweeg. Deze transacties zijn vaak complex, omdat meerdere rechtssystemen met elkaar in aanraking komen. Elk land heeft zijn eigen regelgeving, zodat dezelfde situatie een ander juridisch resultaat kan hebben in het desbetreffende land. 

Ons team Internationaal bestaat uit professionals met jarenlange ervaring in de internationale praktijk. Deze ervaring betreft niet alleen Europa, maar ook Latijns-Amerika, Azië en de Verenigde Staten. Wij kunnen u bijstaan en adviseren in geval van grensoverschrijdende transacties, internationale handelsgeschillen, joint ventures, Nederlands arbeidsrecht en het opstellen en beoordelen van internationale contracten. Uiteraard kunnen wij u algemeen adviseren over het Nederlands recht. Onze professionals spreken allen Engels en daarnaast kunt u eveneens geadviseerd worden in het Duits en Portugees.

Lid van:

DNHK logo